Hướng dẫn cơ bản

El Salvador giáo dục sinh viên về Bitcoin, tiếp tục mở rộng áp dụng BTC

Một dự án giáo dục Bitcoin ở El Salvador nhằm mục đích dạy 250.000 sinh viên vào năm 2023.

El Salvador giáo dục sinh viên về Bitcoin, tiếp tục mở rộng áp dụng BTC

Ngay cả trong thời kỳ khắc nghiệt của mùa đông tiền điện tử, El Salvador vẫn tập trung vào việc áp dụng hàng loạt Bitcoin.

Một đoạn clip cho thấy các sinh viên đang được giáo dục về Bitcoin trong một lớp học.

Giáo dục bitcoin khi còn trẻ có thể thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt sau khi học sinh trở thành công dân trưởng thành và bắt đầu đóng góp cho quốc gia.

Một clip lan truyền trên Twitter cho thấy các giáo viên người El Salvador dạy học sinh của họ về Bitcoin như một phần của chương trình giảng dạy kéo dài mười tuần.

Các giáo viên hướng dẫn thực tế cho học sinh về cách nhận Bitcoin thông qua mạng Lightning.

Học sinh cũng được giáo dục về các chủ đề khác nhau như node, Bitcoin halvings.

Một nhà giáo dục cho biết: “Điều này sẽ được nhân rộng ở các trường học khác trên khắp thế giới.”

Tháng trước, Tổng thống El Salvador đã ra mắt Văn phòng Bitcoin đặc biệt để quản lý tất cả các dự án liên quan đến tiền điện tử.

Văn phòng cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để tổ chức các cuộc họp giữa các cá nhân và Tổng thống về việc triển khai Bitcoin và chuỗi khối trong nước.

Theo dõi JERITEX:

Website: https://jrit.io
Telegram: t.me/jeritex
Telegram: t.me/jeritexasia
Telegram: t.me/jeritexgroup
Twitter: twitter.com/jeritex
Facebook: facebook.com/Jeritex/
YouTube: youtube.com/c/Jeritex
Medium: jeritexexchange.medium.com/
Reddit: reddit.com/r/JeritEX/
CoinMarketCap: coinmarketcap.com/community/profile/JRIT

Related Articles

Back to top button