Coin & Token

Đề xuất mới muốn đốt cháy 80% nguồn cung Dogechain

Dogechain (DC) đã cực kỳ phổ biến trong cộng đồng meme coin, các nhà phát triển Dogechain đã đề xuất giảm mạnh nguồn cung tài sản kỹ thuật số và cộng đồng đã ủng hộ hết mình.

Giảm nguồn cung tiền điện tử không phải là một khái niệm mới và các dự án luôn làm điều đó để giảm cung và tăng nhu cầu, điều này có tác dụng làm tăng giá.

Trong một đề xuất có tiêu đề “The Great Burn” được trình bày vào ngày 23 tháng 10, Dogechain Foundation muốn đốt 80% tổng nguồn cung chính thức.

Nếu dự án làm được điều này, nó sẽ là một trong những đợt đốt lớn nhất của bất kỳ nguồn cung cấp token nào trong lịch sử.

Cộng đồng cho thấy phần lớn thực sự ủng hộ. Một tweet gần đây tiết lộ rằng ngưỡng phiếu bầu cần thiết đã đạt đến với 550 triệu phiếu bầu và 99,9% ủng hộ việc đốt cháy 80% nguồn cung. 

Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, cho đến ngày 28. Tuy nhiên, với sự tiến triển hiện tại của các cuộc bỏ phiếu, người ta mong đợi rằng Dogechain sẽ tiếp tục với đề xuất này sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Đồng meme hiện tự hào có hơn 250.000 ví với hơn 1 triệu giao dịch trong khoảng thời gian 24 giờ. Dữ liệu từ Coingecko cho thấy Dogecoin có khối lượng giao dịch hơn 10 triệu đô la trong 24h.

Theo dõi chúng tôi ngay:
Kênh JERITEX:
Trang web:  https://www.jeritexeu.com
Telegram:  https://t.me/jeritex
Telegram:  https://t.me/jeritexgroup
Twitter:  https:// twitter . com / jeritex
Facebook:  https://www.facebook.com/Jeritex/

Related Articles

Back to top button