Tin Tức Trong Ngày

Ngân hàng Trung ương Georgia chọn Ripple làm đối tác công nghệ

Ripple đã được chọn làm đối tác công nghệ tiềm năng cho dự án thí điểm Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) Georgia.

Tin tức mới nhất đến từ Ripple và Georgia.

Theo tuyên bố của Ngân hàng Quốc gia Georgia (NBG), Ripple đã được chọn làm đối tác công nghệ tiềm năng cho dự án thí điểm Tiền tệ kỹ thuật số của Cục Dự trữ Liên bang (CBDC).

Sau khi nghiên cứu và đánh giá sâu rộng, NBG đã chọn 9 công ty có tiềm năng công nghệ, sự trưởng thành, năng lực, kinh nghiệm liên quan và cam kết mạnh mẽ với dự án.

Các công ty này bao gồm AUGENTIC GmbH, Bitt Inc., Ripple Labs, Inc. và những công ty khác đã tham gia.

“Sau khi hoàn thành giai đoạn lựa chọn, NBG sẽ xác định một đối tác công nghệ duy nhất sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm nền tảng CBDC trong môi trường trực tiếp trong thời gian giới hạn và đánh giá các trường hợp sử dụng thực tế.”

Việc Ngân hàng Quốc gia Georgia đưa Ripple vào số các đối tác tiềm năng được hiểu là một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của XRP trong lĩnh vực CBDC .

 

Related Articles

Back to top button