Thị Trường

Cá voi không hoạt động trong một thời gian đã bắt đầu giao dịch lại bằng Ethereum

Theo dữ liệu Onchain, một con cá voi tiền điện tử đã không hoạt động trong một thời gian đã bắt đầu giao dịch lại bằng Ethereum.

Một con cá voi tiền điện tử có tên địa chỉ 0x88e đã thức dạy sau ba năm ngủ yên.

Cá voi 0x88e đã không hoạt động một phần trong hơn ba năm, tạo ra lợi nhuận ước tính 15,56 triệu USD (+535%) từ Ethereum.

Cá voi đã tích lũy được 11.904 Ethereum từ Bitfinex thông qua một địa chỉ cũ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, với mức trung bình là 243,1 đô la (2,894 triệu đô la) và không hoạt động trong gần ba năm.

Vào năm 2022, cá voi thức dậy để chuyển token đến địa chỉ hiện tại 0x88e. Không có giao dịch đáng kể nào diễn ra trong thời gian này và cá voi vẫn không hoạt động trong một năm nữa.

Gần đây, sau khi không có bất kỳ hoạt động đáng kể nào trong ba năm, cá voi bắt đầu gửi 4.500 Ethereum trên Binance với mức giá trung bình là 1.542 USD (6,94 triệu USD).

Cá voi hiện đang nắm giữ 7.404 Ethereum khác (11,5 triệu USD) tại địa chỉ 0x88e. Lợi nhuận chưa thực hiện ước tính từ những tài sản này được ghi nhận ở mức 9,69 triệu USD.

Tại thời điểm viết bài này, giá ETH đang giao dịch ở mức 1.547 USD.

Related Articles

Back to top button