BitcoinPhân tích kĩ thuậtThị Trường

TỔNG KẾT BITCOIN QUÝ 1

▶▶▶Quý đầu tiên của một năm, thường thiết lập giai điệu cho năm tới. Trong lĩnh vực đầu tư, kết quả kinh doanh Q1 kém khả quan cho thấy một năm tồi tệ sắp tới. Xem xét thực tế là giá Bitcoin hiện trên 45.000 đô la sau khi chạm mức 32.000 đô la trong quý này, thật khó để nói rằng hiệu suất là “kém” bởi bất kỳ điều gì khác ngoài các tiêu chuẩn tiền điện tử.
▶▶▶Tiền điện tử đã phục hồi gần 40% từ mức thấp, để lại một khoảng thời gian dài. Một khoảng thời gian dài như vậy cho thấy rằng trước khi quý kết thúc, người mua đã tăng giá theo một cách chính. Người mua đã có thể tăng công suất lớn hơn trong quý 1 năm 2022 so với những người đầu cơ giá xuống trong quý cuối cùng của năm ngoái. Mức giảm giá đóng cửa vào năm 2021 chỉ làm cho nó hơn 30% so với việc so sánh.
CHỈ SỐ RSI HÀNG QUÝ THOÁT RA KHỎI ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG

Theo những tiêu chuẩn đó, những con bò đực vẫn có thể chiếm ưu thế. Nó cũng giúp ích rằng không giống như các thị trường gấu trước đây, Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng quý có thể giữ trên đường trung bình động dựa trên RSI.
So sánh bổ sung với các thị trường gấu trong quá khứ sử dụng Ichimoku cho thấy rằng sau mỗi đỉnh chu kỳ chính, cả đường chuyển đổi và đường cơ sở đều bị mất ngay lập tức trong nến quý mở cửa tiếp theo. Giá Bitcoin giữ trên các đường chỉ báo quan trọng này trong cả năm sẽ xác nhận rằng nó có hỗ trợ mạnh mẽ.
Các kênh Donchian, hoạt động như một vỏ bọc xung quanh hành động giá, cũng thể hiện hành vi tăng giá tương tự so với các chu kỳ trước đó. Ngay cả năm 2019 cũng dừng lại chính xác ở dải trung bình. Nhiều quý vừa qua có thể giữ trên mức quan trọng.
Super Guppy hàng quý cho thấy rằng giá Bitcoin đã đi vào nhiều lớp hỗ trợ và có thể giữ trên mức cao nhất. Tình huống kiểu kiểm tra lại có thể dẫn đến mức đẩy cao hơn.
Những người nắm giữ hy vọng về mức đáy có thể đã chứng kiến ​​điều tồi tệ nhất . Dòng tiền Chaikin hàng quý đạt mức thấp gần bằng mức đáy của thị trường gấu năm 2018. Giá bitcoin giảm 50% sau khi giảm từ 20.000 đô la xuống còn 6.000 đô la gây ra sự đầu cơ rộng rãi trên thị trường tiền điện tử.

Sự điều hòa tương tự có thể đạt được trên hai đỉnh lớn và hơn 50% hiệu chỉnh mỗi đỉnh, với tốc độ chậm hơn so với các giai đoạn hiệu chỉnh trước đây. Xem xét điều này, cùng với một số tín hiệu hàng quý tăng giá khác, phần còn lại của năm vẫn có khả năng xanh tốt.
▶▶▶Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây chỉ là của tác giả. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, bạn nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Related Articles

Back to top button