Bitcoin

Khai thác bitcoin sử dụng năng lượng sạch hiện vượt quá 50%

Bloomberg đã báo cáo rằng việc sử dụng năng lượng sạch của các công ty khai thác Bitcoin đã chính thức vượt quá ngưỡng 50%. 

Cụ thể, Jamie Coutts của Bloomberg Intelligence đã khám phá câu chuyện về năng lượng thay đổi liên tục. Sau đó, ghi nhận “sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng bền vững” trong hoạt động khai thác Bitcoin.

Ngoài ra, Elon Musk trước đó đã tuyên bố rằng Tesla sẽ tiếp tục chấp nhận thanh toán Bitcoin sau khi mức sử dụng năng lượng sạch của các thợ mỏ vượt quá 50%. Cuối cùng, việc các thợ mỏ tiếp tục chuyển hướng sang sử dụng năng lượng sạch có thể bắt đầu làm thay đổi nhận thức về tác động năng lượng của hoạt động này.

Related Articles

Back to top button