Coin & TokenTin Tức Trong Ngày

Người sáng lập MarkerDao bắt đầu mua một lượng lớn token MKR

Theo dữ liệu trên chuỗi, người sáng lập altcoin này đã bắt đầu mua mã thông báo trên các sàn giao dịch tập trung và DeFi.

Theo dữ liệu trên chuỗi, người đồng sáng lập MakerDAO, Rune đã tăng tỷ lệ nắm giữ của mình đối với altcoin MKR, mã thông báo quản lý của giao thức Maker.

Rune đã chuyển 5 triệu DAI cho 0x0f8 vào ngày 15 tháng 7 và sử dụng 620.000 DAI để mua 620 mã thông báo MKR với mức giá trung bình là 1.000 đô la mỗi mã thông báo.

Sau đó, anh ấy đã chuyển 2 triệu USDC, sang Coinbase, có thể là để mua thêm mã thông báo MKR.

Lần mua MKR cuối cùng của người sáng lập này là 1,5 tháng trước.

Theo DeBank, một nền tảng phân tích DeFi, Rune có khoảng 148 triệu đô la tiền điện tử trong ví.

Trong số tiền này, 25 triệu USD là token MKR và 5,4 triệu USD là token LDO.

Ngoài ra, người sáng lập đã staking 97 triệu đô la vào MKR và 21 triệu đô la vào DAI stablecoin.

Related Articles

Back to top button