Thị Trường

TRX hiện có trên Ethereum thông qua BitTorrent Bridge

Người sáng lập Tron Justin Sun đã thông báo rằng TRX hiện có thể truy cập được trên Ethereum.

TRX hiện có thể truy cập đầy đủ trên Ethereum , mạng bằng chứng cổ phần lớn nhất thế giới.

Người sáng lập Tron Justin Sun cho biết vào thứ Sáu rằng tiền điện tử này đã mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách phát hành trên Ethereum.

Trong thông báo của mình, Sun đã cung cấp địa chỉ hợp đồng TRX hoàn toàn có thể truy cập được trên hệ sinh thái Ethereum.

BitTorrent Bridge là một giải pháp chuyển tài sản phi tập trung, TRX hoạt động trên Ethereum thông qua BitTorrent Bridge sẽ tăng tính thanh khoản của tài sản và giúp tăng tốc độ tăng trưởng chung của Tron trong hệ sinh thái DeFi.

Hiện tại, Tron được xếp hạng là chuỗi lớn thứ hai về tổng giá trị bị khóa (TVL), DeFiLlama cho thấy tổng tài sản trị giá 5,6 tỷ đô la bị khóa trong 22 giao thức.

Tuy nhiên, TVL trên Ethereum hiện là 27 tỷ đô la.

Nhưng với 22 giao thức tận dụng mạng Tron, dữ liệu cho thấy nó vượt xa các đối thủ bao gồm BNB Smart Chain (606), Polygon (425) và Arbitrum (346).

Related Articles

Back to top button