Thị Trường

MAPLE FINANCE MỞ RỘNG SANG SOLANA

 

▶▶▶Maple Finance, thị trường phi tập trung cho các tổ chức cho vay, đã ra mắt trên Solana. Cùng với các đối tác của mình, Maple sẽ giới thiệu một quỹ trị giá 45 triệu đô la để ban đầu phát triển hệ sinh thái Solana của mình.
▶▶▶Các đối tác đằng sau việc mở rộng bao gồm nền tảng cho vay theo hướng dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư X-Margin, các nhà quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares và tổ chức phát hành stablecoin Circle.
▶▶▶Bằng cách sử dụng Maple Finance, các công ty tiền điện tử có thể sử dụng các khoản vay không tập trung để tối ưu hóa hoạt động của họ theo cách hiệu quả về vốn mà nếu không sẽ khó đạt được. Những người vay đầu tiên trên Maple Solana bao gồm công ty liên doanh tập trung vào tiền điện tử Framework , cũng như công ty giao dịch Alameda Research được Sam Bankman-Fried hậu thuẫn.

Related Articles

Back to top button