Thị Trường

Tổng số tiền gửi staking Ethereum vượt quá số tiền rút

Tổng số tiền staking Ethereum đã vượt quá số tiền rút kể từ khi nâng cấp Shappella.

Kể từ khi hoàn thành nâng cấp Shappella vào ngày 12 tháng 4, 2,32 triệu ETH đã được ký gửi trên Beacon Chain, trong khi 2,28 triệu ETH đã được rút ra.

Điều này có nghĩa là có một dòng chảy ròng dương 32.000 ETH, đẩy tổng số ETH được staking lên 19,3 triệu — khoảng 15% nguồn cung ETH.

Theo Nansen, hơn 200.000 ETH đã được gửi trong 24 giờ qua — trong khi chưa đến 10.000 ETH được rút trong cùng thời gian.

Tổng số tiền gửi staking Ethereum vượt quá số tiền rút

Theo bảng điều khiển của Nansen , các sàn CEX lớn Kraken, Binance và Coinbase chịu trách nhiệm cho hơn 50% số tiền rút, lên tới khoảng 1,2 triệu. Chỉ riêng Kraken đã rút 609.410 ETH, trong khi Binance và Coinbase đã rút 624.650 ETH.

Tổng số tiền gửi staking Ethereum vượt quá số tiền rút

Theo dữ liệu của DeFillama , Lido vẫn là người chơi thống trị trong không gian. TVL của nó đã tăng 10,56% trong 30 ngày qua lên 12,23 tỷ USD.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng của Lido mờ nhạt đáng kể so với các đối thủ như Rocketpool và Frax Ether, lần lượt tăng 27,88% và 43,82% lên 1,55 tỷ USD và 345 triệu USD.

Related Articles

Back to top button