Tin Tức Trong Ngày

Coinbase phủ nhận đóng cửa thị trường NFT trong bối cảnh user đang giảm

Người dùng hàng tuần của Coinbase NFT đã giảm xuống dưới 500 vào cuối tháng 9/2022 và liên tục ghi nhận ít hơn 200 người dùng hàng tuần trong năm nay.

Cụ thể, nền tảng NFT của Coinbase vẫn chưa đạt được nhiều thành công kể từ khi ra mắt vào năm 2022. Khối lượng trên nền tảng này trong 24 giờ qua chỉ đạt 30 USD và 1,783 USD trong 7 ngày qua, theo dữ liệu phân tích từ Dune. Khối lượng tích lũy trên nền tảng  là 7.34 triệu USD.

Related Articles

Back to top button