Bitcoin

Một cá voi vừa mua 150 tỷ SHIB

Trong đợt điều chỉnh giá gần đây của thị trường tiền điện tử, một cá voi đã mua 150 tỷ SHIB.

Cụ thể, theo thông tin từ Etherscan Data, một cá voi Shiba Inu lớn thứ 19 trên thị trường đã mua hơn 150 tỷ SHIB trong một đợt điều chỉnh giá gần đây của thị trường. Cụ thể, con cá voi đã mua được 150.555.500.877 SHIB trị giá hơn 1.55 triệu USD ở thời điểm viết bài.

Dữ liệu cho thấy giao dịch mua SHIB diễn ra chỉ trong vòng 24 giờ và được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt.

Có tin tức cho rằng các cá voi Shiba Inu đang tích cực ‘gom hàng’ vì sắp tới “một lượng lớn SHIB sẽ bị đốt”.

Cá voi liên tục tích lũy SHIB

Trong Bitcoinist báo cáo rằng “20 con cá voi Shiba Inu hàng đầu đã tích lũy hơn 150 tỷ SHIB vào một đợt mua gần đây”.

Dữ liệu cho thấy con cá voi Shiba Inu lớn thứ 19 trên thị trường đã bắt đầu mua thêm SHIB. Cụ thể, đợt mua đầu tiên là 16.099.042.840 tỷ SHIB. Sau đó, giao dịch thứ hai diễn ra với 108.040.560.167 SHIB, trị giá hơn 1 triệu USD.

Và giao dịch cuối cùng đã diễn ra với 26.413.897.870 SHIB trị giá hơn 200.000 USD. Giao dịch thứ ba và giao dịch cuối cùng diễn ra chín giờ sau hai giao dịch trước đó, theo một báo cáo từ Bitcoinist.

Ngoài ra, báo cáo tương tự lưu ý rằng con cá voi được đề cập đã tích lũy được hơn 168 tỷ SHIB vào đầu tuần này. Hơn nữa, việc mua lại diễn ra trong hai giao dịch riêng biệt trị giá hơn 1 triệu USD.

Cuối cùng, cá voi Shiba Inu nắm giữ 5.178.454.552.701 SHIB trị giá hơn 53 triệu USD ở thời điểm viết bài. Việc mua lại này xảy ra khi cộng đồng Shiba Inu dự đoán rằng Shibarium sẽ giúp đốt thêm lượng lớn SHIB trong thời gian tới.

Related Articles

Back to top button