Thị Trường

 NGÂN HÀNG ĐỨC COMMERZBANK ĐĂNG KÍ GIẤY PHÉP TIỀN ĐIỆN TỬ 

💫Người phát ngôn của Commerzbank đã xác nhận với truyền thông địa phương rằng họ đã nộp đơn xin cấp phép với BaFin vào đầu năm nay trong lần đầu tiên cho một ngân hàng chính ở Đức. Một trong những tổ chức ngân hàng lớn nhất ở Đức đã xác nhận rằng họ đã nộp đơn xin giấy phép tiền điện tử địa phương vào đầu năm nay, đánh dấu lần đầu tiên một ngân hàng chính thực hiện động thái đối với tiền điện tử trong nước.

✨Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Đức trước tiên phải xin phép Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang, còn được gọi là BaFin. Coinbase Đức là công ty đầu tiên được cơ quan quản lý phê duyệt vào tháng 6 năm 2021 và công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Berlin là Upvest gần đây nhất đã được phê duyệt giấy phép vào tháng 3.

🔥Ngân hàng Commerzbank đã tham gia vào các dự án blockchain từ năm 2018 và thực hiện một số giao dịch đầu tiên trên nền tảng cho vay bảo mật công nghệ sổ cái phân tán (DLT) với các ngân hàng lớn khác vào năm sau. Gần đây hơn, vào tháng 8 năm 2021, công ty đã hợp tác để phát triển thị trường kỹ thuật số dựa trên blockchain cho các loại tài sản hiện có như nghệ thuật và bất động sản.

Related Articles

Back to top button