Tin Tức Trong Ngày

 Bản tin 28 tháng 04 năm 2022

✅Bitcoin giảm xuống còn 39 nghìn đô la sau khi Amazon rút lại khi chấp nhận thanh toán bằng BTC.
✅ Fort Worth: Thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ thực hiện khai thác Bitcoin.
✅ Động thái đáng chú ý của MicroStrategy: Kế hoạch cung cấp cho nhân viên Kế hoạch nghỉ hưu bằng Bitcoin.
✅ Mexico công bố một máy ATM Bitcoin trong tòa nhà Thượng viện của nó.
✅Ethereum có thể tăng lên 3 nghìn đô la nếu những con bò đực giữ vị trí dài hạn.
✅Dự luật mới có thể cấp quyền kiểm soát của SEC đối với một số loại stablecoin nhất định.
✅ ETP Kết hợp Vàng và Bitcoin để đưa Châu Âu ra mắt.
✅ Iota lo sợ EU có thể kìm hãm sự phát triển của công nghệ Internet-of-Things.

Related Articles

Back to top button