Tin Tức Trong Ngày

Polygon công bố mô hình quản trị mới

Polygon có kế hoạch cải tổ quản trị của mình trong lộ trình Polygon 2.0 để kiểm soát phi tập trung hơn.

Nhóm Polygon đã tiết lộ kế hoạch tạo ra một khung quản trị mới, nhằm mục đích kiểm soát phi tập trung hơn đối với hệ sinh thái.

Sự phát triển này nhằm đáp ứng lộ trình mới tên là Polygon 2.0, phát triển một mạng lưới các chuỗi Lớp 2 zero-knowledge.

Nhóm nghiên cứu cho biết mô hình quản trị mới của Polygon sẽ hình thành “ba trụ cột quản trị”, tập trung vào quản trị giao thức cốt lõi, hợp đồng thông minh và quản trị ngân quỹ cộng đồng.

Trong một bài đăng trên blog, Polygon cho biết họ lấy cảm hứng từ các mô hình quản trị của Ethereum, Polygon dự định sẽ đồng hóa các đặc tính và kỹ thuật xây dựng cộng đồng.

Polygon công bố mô hình quản trị mới

Các tính năng chính khác bao gồm mở rộng khung Đề xuất cải tiến Polygon (PIP), giới thiệu “hội đồng hệ sinh thái” để nâng cấp hợp đồng thông minh hệ thống và quản trị quỹ cộng đồng hai giai đoạn sẽ tài trợ cho các dự án hệ sinh thái đầy triển vọng.

Nhóm Polygon cho biết họ đang mời các bên liên quan, bao gồm cả stakeholders, including validators, nhà phát triển dApp và người dùng, tham gia vào việc định hình quản trị của họ.

Related Articles

Back to top button