Thị TrườngTin Tức Trong Ngày

Uniswap xác nhận hoạt động trên Gnosis và Moonbeam

Dựa trên các phiếu bầu, cộng đồng quản trị của Uniswap đã gần như nhất trí về quyết định Uniswap sẽ ra mắt trên hai chuỗi mới: Gnosis và Moonbeam.

Tuần trước đã kết thúc một cuộc bỏ phiếu trong cộng đồng Uniswap. Những người nắm giữ token quản trị đã thống nhất cho việc khởi chạy Uniswap trên Gnosis và Moonbeam.

Xác nhận hoạt động trên hai chuỗi mới của Uniswap

Kết quả gần như giống nhau từ hai luồng ý kiến cho 2 chuỗi, với 99.99% phiếu bầu ủng hộ cho việc ra mắt Uniswap trên mỗi chuỗi này. Cụ thể, 50.7 triệu UNI ủng hộ Moonbeam và 46.1 triệu UNI ủng hộ Gnosis. Lượng phản đối còn lại chỉ chiếm 0.01% phiếu bầu (~3.080 UNI).

Những người sở hữu crypto hàng đầu thị trường đã tham gia bình chọn, như nhà lãnh đạo phát triển Ethereum ConsenSys, giám đốc đối tác của Crypto.com Kenneth Ng,… Cùng với đó là lãnh đạo thuộc các chương trình blockchain của trường đại học như Blockchain tại Michigan và Blockchain tại Columbia.

Hôm 19/5 và 20/5 vừa qua là thời điểm kết thúc của các cuộc bỏ phiếu. Dự tính kế hoạch ra mắt sẽ được triển khai trong những tuần tới.

Uniswap tiến gần đến xây dựng hệ sinh thái Ethereum

Uniswap tiến gần đến xây dựng hệ sinh thái Ethereum
Uniswap tiến gần đến xây dựng hệ sinh thái Ethereum

Quyết định ra mắt trên blockchain Gnosis và Moonbeam sẽ giúp Uniswap tiếp cận những góc mới của hệ sinh thái DeFi.

Gnosis có khả năng tương thích với EVM của Ethereum và thiết kế đáp ứng giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp. Chuỗi sẽ cung cấp 10 triệu USD cho việc hỗ trợ chương trình khai thác thanh khoản trên Uniswap.

Mặt khác, Moonbeam Network là một blockchain có sự mệnh tích hợp Polkadot và Ethereum. Đề xuất ra mắt Moonbeam đã được Nomad.xyz và Blockchain tại Berkeley thảo luận. Được biết 2,5 triệu USD sẽ được Nomad cung cấp cho chương trình Uniswap Grants.

Ngoài 2 chuỗi mới, Uniswap đã hỗ trợ bốn chuỗi khác trước đó, bao gồm: Ethereum, Polygon, Optimism và Arbitrum.

Dù chủ yếu các hoạt động của Uniswap diễn ra trên Ethereum, song tổng thể tài sản trên nền tảng này có thể đem tới các giá trị bổ sung cho bất cứ blockchain nào hỗ trợ nó.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu từ DeFi Pulse, Uniswap đang là nền tảng DeFi lớn thứ ba, với tổng giá trị tài sản khóa (TVL) 7.05 tỷ USD.

Related Articles

Back to top button