Tin Tức Trong Ngày

VanEck dự đoán Ethereum sẽ đạt 11.800 đô la vào năm 2030

Theo VanEck, nhà quản lý tài sản Hoa Kỳ kiểm soát quỹ trị giá 69 tỷ đô la, cho phép người dùng rút Ether đã stake, sẵn sàng định vị tiền điện tử như một đối thủ đáng gờm đối với tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. (ETF)

Do đó, cùng với kỳ vọng rằng ETH sẽ chiếm 70% giao thức hợp đồng thông minh, tiền điện tử lớn thứ hai thế giới có thể đạt 11.800 đô la vào năm 2030, VanEck cho biết trong báo cáo dự đoán giá Ethereum được phát hành gần đây.

“Giả sử ETH chiếm 70% thị trường trong số các giao thức hợp đồng thông minh, điều này cho thấy giá ETH là 11,8 nghìn đô la vào năm 2030.”

– VanEck đã viết trong báo cáo.

Nếu dự đoán của VanEck thành hiện thực, điều đó có nghĩa là Ethereum sẽ chứng kiến ​​mức tăng giá 531% vào năm 2030 so với mức hiện tại.

Hơn nữa, VanEck cũng nhận thấy doanh thu của mạng ETH tăng từ tốc độ hàng năm là 2,6 tỷ đô la lên tới 51 tỷ đô la vào năm 2030.

VanEck cho biết dự báo giá mới nhất được thực hiện bằng cách sử dụng các dự báo dòng tiền và tính toán định giá pha loãng hoàn toàn (FDV).

VanEck đã đưa ra các số liệu về dòng tiền của mình bằng cách dự đoán doanh thu Ethereum, khấu trừ thuế suất toàn cầu, cắt giảm doanh thu của người xác thực. Sau đó, VanEck cho biết họ đã sử dụng nhiều ước tính bằng cách áp dụng dòng tiền ước tính dài hạn là 7%, trừ đi tốc độ tăng trưởng dài hạn của tiền điện tử là 4%.

Related Articles

Back to top button