Thị Trường

Bitcoin giảm xuống còn 30 nghìn đô la, Tại sao có thể phục hồi ngắn hạn?

Bitcoin đã kéo dài lỗ và thậm chí tăng vọt dưới 30.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC hiện đang củng cố và có thể điều chỉnh cao hơn theo hướng kháng cự $ 32,000.

  • Bitcoin bắt đầu giảm mạnh dưới mức 33.500 đô la và 32.000 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 32.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có hai đường xu hướng giảm quan trọng hình thành với mức kháng cự gần $ 32,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể điều chỉnh cao hơn, nhưng những con gấu có thể vẫn hoạt động gần $ 32,000.

Giá bitcoin giảm 10%

Giá Bitcoin vẫn trong một xu hướng giảm lớn và kéo dài các đợt giảm xuống dưới mức 35.000 USD. BTC đã giao dịch dưới mức hỗ trợ quan trọng 33.500 đô la và 32.000 đô la để tiến xa hơn vào vùng giảm giá.

Có mức đóng cửa dưới $ 32,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá thậm chí còn giao dịch dưới mức 30.800 đô la và tăng vọt xuống dưới 30.000 đô la. Mức thấp nhất trong nhiều tuần mới đang hình thành gần $ 29.755 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ.

Ở chiều ngược lại, giá bitcoin đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 31.250 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 36.060 xuống mức thấp $ 29.755.

Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể là gần mức $ 32,000. Có hai đường xu hướng giảm giá quan trọng hình thành với mức kháng cự gần $ 32,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Vùng đột phá quan trọng có thể gần vùng $ 33,000.

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 36.060 đô la xuống mức thấp nhất 29.755 đô la cũng gần vùng 33.000 đô la. Để bắt đầu một làn sóng phục hồi tốt, giá phải giải quyết trên mức $ 33,000. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 35.000 đô la.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $ 32,000, nó có thể tiếp tục đi xuống. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 30,200.

Hỗ trợ chính tiếp theo được nhìn thấy gần mức 30.000 đô la. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ $ 30.000 có thể gây ra nhiều nhược điểm hơn. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là $ 29,500. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể khiến giá hướng tới vùng hỗ trợ $ 28,800.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện nằm dưới mức 40.

Các mức hỗ trợ chính – $ 30.200, tiếp theo là $ 30.000.

Các mức kháng cự chính – $ 31.200, $ 32.000 và $ 33.000.

Related Articles

Back to top button