Thị Trường

BITGET RA NHẬP ẤN ĐỘ TRONG BỐI CẢNH CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 

💡Bitget, sàn giao dịch phái sinh hàng đầu, đã thông báo thâm nhập vào Ấn Độ để cung cấp một nền tảng an toàn và tuân thủ để giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, các công cụ phái sinh và giao dịch bản sao bằng một cú nhấp chuột. Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau khi các chính sách đánh thuế tiền điện tử mới được áp dụng ở Ấn Độ.

💡Để đơn giản hóa việc đánh thuế tiền điện tử, Bitget đã hợp tác với Koinly, một phần mềm đánh thuế tiền điện tử hàng đầu có thể được sử dụng để tính thuế ở các khu vực như Ấn Độ và 19 quốc gia khác.

💡Khi Bitget thâm nhập thị trường Ấn Độ, Bitget sẽ chuyển sang thuê các chuyên gia và phát triển cộng đồng tiền điện tử, để đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain.

Related Articles

Back to top button