Thị Trường

MiCA Europe Crypto

💡Nếu bạn theo dõi tin tức về quy định tiền điện tử, bạn chắc hẳn đã nghe nói về MiCA. Về cơ bản, nó là viết tắt của “Thị trường trong tài sản tiền điện tử”. Nó là một chi nhánh của Ủy ban Châu Âu được thành lập vào tháng 9 năm 2020. MiCA chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các quy định liên quan đến Tài chính Kỹ thuật số trên khắp Châu Âu trong kỷ nguyên kỹ thuật số này.

💡MiCA cũng tìm cách song hành với luật Chống rửa tiền (AML) và tăng cường an toàn tài chính cùng với bảo vệ nhà đầu tư ở Châu Âu.

💡MiCA sẽ được áp dụng ở đâu?
📍MiCA sẽ được áp dụng trên toàn Liên minh Châu Âu (EU) cho tất cả các quốc gia thành viên sau khi nó được thông qua. Nó đề xuất một khuôn khổ pháp lý cho các tài sản, thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ hiện không được quản lý ở cấp độ Liên minh Châu Âu và giúp nó có thể cung cấp các dịch vụ được cấp phép trên toàn Liên minh Châu Âu.
📍Nếu được thông qua, quy định sẽ trực tiếp áp dụng cho tất cả các Quốc gia Thành viên, tuy nhiên, việc thực hiện theo luật quốc gia sẽ không bắt buộc.
📍Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ công ty nào đang tìm cách kinh doanh ở EU; tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ bên ngoài EU, chẳng hạn như từ Singapore sẽ là một hoạt động được quản lý.

💡Mục tiêu quy định của MiCA là gì?
📍Để cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các tài sản tiền điện tử không được đề cập trong luật dịch vụ tài chính hiện hành của EU, mà hiện tại có nhu cầu rõ ràng.
📍Để thiết lập các quy tắc thống nhất cho các nhà cung cấp và phát hành tài sản tiền điện tử ở cấp độ Liên minh Châu Âu.
📍Để thay thế các khuôn khổ quốc gia hiện có áp dụng cho các tài sản tiền điện tử không có trong luật dịch vụ tài chính hiện hành của EU.
📍Để thiết lập các quy tắc cụ thể cho cái gọi là ‘stablecoin’, bao gồm cả khi chúng là tiền điện tử.

Related Articles

Back to top button