Thị TrườngTin Tức Trong Ngày

Báo cáo từ Fed phản ánh tiền mã hóa đang được ưa chuộng như một công cụ đầu tư

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã ban hành báo cáo hàng năm phản ánh đời sống tài chính của Hoa Kỳ và chỉ ra rằng người dân đang sử dụng tiền mã hóa như một công cụ đầu tư hơn là một cơ chế thanh toán. Chỉ có 12% người Mỹ trưởng thành sử dụng tiền mã hóa trong năm 2021 và hầu hết là những người có thu nhập cao.

Báo cáo Tình trạng kinh tế của các hộ gia đình Hoa Kỳ năm 2021 được thực hiện dựa trên Khảo sát hàng năm lần thứ 9 về Kinh tế Hộ gia đình và Ra quyết định của Hội đồng quản trị Fed. Fed đã xem xét kết quả khảo sát từ 11.000 người được hỏi vào tháng 10 và tháng 11/2021. Đây là lần đầu tiên báo cáo này chứa dữ liệu về việc sử dụng tiền mã hóa.

Báo cáo công bố nhiều kết quả khả quan, với 78% người trưởng thành ở Mỹ “đủ sống hoặc dư giả về tài chính”, con số này tăng 3% trong 3 năm qua. Như một chẩn đoán về thể lực tài chính, báo cáo trích dẫn 68% người Mỹ có thể trang trải chi phí khẩn cấp khoảng 400 USD chỉ bằng tiền mặt hoặc tương đương.

Theo báo cáo, có 12% người Mỹ được khảo sát đã mua, nắm giữ hoặc sử dụng tiền mã hóa trong năm 2021. Dữ liệu chứng minh tiền mã hóa được ưa chuộng như một công cụ đầu tư hơn là một giao dịch “ăn xổi ở thì”, với chỉ 2% người sử dụng tiền mã hóa để mua hàng và 1% để gửi tiền cho bạn bè hoặc gia đình.

Những con số trên kết luận rằng người trưởng thành có thu nhập thấp hơn thường sử dụng tiền mã hóa cho các mục đích giao dịch hơn là đầu tư sinh lợi. 13% người sử dụng tiền mã hóa để thanh toán có lẽ vì không có tài khoản ngân hàng truyền thống và 27% không có thẻ tín dụng. Gần 6/10 người sử dụng giao dịch tiền mã hóa có thu nhập dưới 50.000 USD và chỉ 24% có thu nhập trên 100.000 USD.

Ngược lại, những người nắm giữ tiền mã hóa cho mục đích đầu tư thường có “thu nhập cao không tương xứng và hầu như luôn có mối quan hệ với ngân hàng truyền thống và sở hữu các khoản tiết kiệm hưu trí khác”. Thật vậy, 46% có thu nhập từ 100.000 USD trở lên và 29% có thu nhập dưới 50.000 USD. Gần như tất cả, 99% đã có tài khoản ngân hàng.

Nghiên cứu được thực hiện trước khi biến thể Omicron làm mưa làm gió trong năm 2021. Fed nhận ra rằng điều này và những thay đổi khác đối với bối cảnh kinh tế có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu nếu họ tiến hành khảo sát sau đó.

Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý Hoa Kỳ đặt câu hỏi về tiền mã hóa cho Hội đồng khảo sát 11.000 người và đây cũng là năm phản ánh phúc lợi tài chính tự báo cáo cao nhất từ trước đến nay. Hàng năm Fed thường tiến hành cuộc khảo sát nhằm đánh giá tình trạng tài chính của người Mỹ, kể từ năm 2013.

Related Articles

Back to top button