DAO

Cơ quan quản lý Hàn Quốc xem xét vai trò của Stablecoin trong rửa tiền

Theo một báo cáo mới, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc coi các stablecoin rất dễ bị dùng để rửa tiền.

Báo cáo “Nghiên cứu các phương pháp phát triển, cải thiện và ứng dụng chỉ số đánh giá rủi ro cho các lĩnh vực kinh doanh mới” của FSC cho biết các cơ quan tài chính coi stablecoin rất dễ bị rửa tiền.

Cơ quan quản lý đã nêu quan điểm rằng họ nên xem xét tỷ lệ stablecoin được sử dụng trên các sàn giao dịch như một phương tiện giải quyết mối đe dọa rửa tiền, theo báo cáo của News1.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã chủ động điều chỉnh đối với tài sản kỹ thuật số trong những năm gần đây, với khoảng 13 dự luật liên quan đến tiền điện tử đang chờ tranh luận tại quốc hội tính đến tháng 8.

Vào tháng 6, chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số, sau sự sụp đổ của mạng Terra.

Khoảng 280.000 người Hàn Quốc được cho là nạn nhân của sự sụt giảm giá trị của đồng Terra stablecoin UST và đồng tiền chị em của nó là LUNA.

Theo dõi chúng tôi ngay:
Kênh JERITEX:
Trang web:  https://www.jeritexeu.com
Telegram:  https://t.me/jeritex
Telegram:  https://t.me/jeritexgroup
Twitter:  https: // twitter. com / jeritex
Facebook:  https://www.facebook.com/Jeritex/

Related Articles

Back to top button