Thị Trường

Ethereum là một khối xây dựng tài chính thế kỷ 21

▶▶▶Một báo cáo tình báo mới của Bloomberg đã tuyên bố rằng tiền điện tử lớn thứ hai (Ethereum) là một khối xây dựng tài chính của thế kỷ 21. Báo cáo tình báo của Bloomberg được chia sẻ trên Twitter bởi Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg.
▶▶▶McGlone thể hiện sự tin cậy cho tuyên bố của mình bằng cách đăng một biểu đồ phân tích của Bloomberg Intelligence, cho thấy rằng tiền điện tử lớn thứ hai đã hoạt động tốt hơn cổ phiếu, bao gồm cả chỉ số S&P 500, trong năm năm qua. “… Vị trí của Ethereum ở tâm điểm của việc số hóa tài chính và tiền tệ có thể là nền tảng cho việc tăng giá hơn nữa.”

Related Articles

Back to top button