Bitcoin

Quốc hội Hoa Kỳ ra dự luật mới về khai thác bitcoin

Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu Dự luật đề xuất hỗ trợ khai thác bitcoin cho các mục tiêu năng lượng và tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật đề xuất khai thác bitcoin bằng chứng công việc (PoW), đây là biện pháp hỗ trợ tiềm năng cho các mục tiêu năng lượng và tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ.

Quan chức Đảng Cộng hòa Pete Sessions cho biết dự luật này có thể quan trọng đối với ngành khai thác tiền điện tử ở Hoa Kỳ theo hướng chính thống.

Dự luật liên quan đến tầm quan trọng của khai thác tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Nếu thông qua, các cơ quan quản lý có thể kiểm soát các mục tiêu năng lượng và phát triển nền kinh tế của mình.

Kể từ khi thành lập, hoạt động khai thác Bitcoin đã là chủ đề sôi nổi trong các cuộc thảo luận về việc áp dụng chính thống các tài sản kỹ thuật số. Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật đề xuất hỗ trợ khai thác bitcoin bằng chứng công việc (PoW) cho các mục tiêu năng lượng và tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ.

Pete Sessions nói rằng “Khai thác PoW là một quy trình thiết yếu cho phép mạng blockchain duy trì độ tin cậy, mở và phi tập trung”.

“PoW yêu cầu mức tiêu thụ năng lượng cho quá trình xác thực này, nhiều lo ngại là không có cơ sở, bởi vì việc sử dụng năng lượng khai thác PoW là minh bạch và có thể kiểm chứng”, Sessions nói thêm.

Đồng thời Sessions lưu ý rằng việc khai thác tiền điện tử giúp “cải thiện khả năng kinh tế tổng thể của các dự án năng lượng tái tạo”, thông qua khả năng sử dụng nguồn cung điện dư thừa.

Theo dõi JERITEX:

Website: https://jritex.io
Telegram: t.me/jeritex
Telegram: t.me/jeritexasia
Telegram: t.me/jeritexgroup
Twitter: twitter.com/jeritex
Facebook: facebook.com/Jeritex/
YouTube: youtube.com/c/Jeritex
Medium: jeritexexchange.medium.com/
Reddit: reddit.com/r/JeritEX/
CoinMarketCap: coinmarketcap.com/community/profile/JRIT

Related Articles

Back to top button