On Chain

SWIFT và Chainlink công bố quan hệ đối tác

Hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT đã hợp tác với nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Chainlink để sử dụng giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP), Sergey Nazarov, người đồng sáng lập Chainlink đã công bố tại hội nghị SmartCon 2022 vào thứ Tư.

CCIP sẽ cho phép giao tiếp và di chuyển token giữa các tổ chức và giúp đẩy nhanh việc áp dụng blockchain trên thị trường vốn, Nazarov nói.

Hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính được kết nối với mạng SWIFT .

Theo Jonathan Ehrenfeld Solé, Giám đốc Chiến lược tại SWIFT, hai tổ chức trước đây đã làm việc cùng nhau để tìm hiểu về việc phát hành và mua lại trái phiếu.

SWIFT ghi nhận trung bình 44,8 triệu tin nhắn thông tin tài chính mỗi ngày tính đến tháng 8 năm 2022.

Theo dõi chúng tôi ngay:
Kênh JERITEX:
Trang web:  https://www.jeritexeu.com
Telegram:  https://t.me/jeritex
Telegram:  https://t.me/jeritexgroup
Twitter:  https: // twitter. com / jeritex
Facebook:  https://www.facebook.com/Jeritex/

Related Articles

Back to top button