Thị TrườngXu Hướng

NHÀ THỜ PRESBYTERIAN Ở FLORIDA CHẤP NHẬN QUYÊN GÓP BẰNG DOGECOIN

💡nhận các khoản quyên góp Dogecoin trong tương lai. Nhà thờ đã đưa ra tuyên bố trong thông điệp Lễ Phục sinh của mình để trả lời bài đăng trên Twitter của Elon Musk nói rằng Lễ Phục sinh vui vẻ cho những người hâm mộ Dogecoin.

💡Điều này không có gì ngạc nhiên khi Christopher Benek cũng là một người ủng hộ Dogecoin mạnh mẽ được biết đến trên Twitter với tên gọi là Tiến sĩ Doge. Vì nhà thờ tổ chức các dịch vụ trực tuyến bên cạnh các dịch vụ trực tiếp, họ đã đưa ra các quy định trên trang web của mình về việc quyên góp Dogecoin để giúp các thành viên quyên góp trực tiếp cho nhà thờ dễ dàng hơn. Nhà thờ cũng chấp nhận quyên góp Bitcoin.

💡Nhà thờ Presbyterian ở Florida này không phải là nhà thờ đầu tiên chấp nhận quyên góp tiền điện tử. Một nhà thờ ở Mississippi đã trở thành nhà thờ Baptist miền Nam đầu tiên tuyên bố chấp nhận tiền điện tử để quyên góp vào tháng 10 năm 2021. Giống như Nhà thờ Trưởng lão Miami đầu tiên, họ đã thông báo sẽ chấp nhận Dogecoin ngoài Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Related Articles

Back to top button